Mọi thắc mắc của bạn đọc xin liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng 0915541125

Có 25 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 1 - Năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Tuyển sinh 05-08-2021
2 Thông báo về việc điều chỉnh Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13), (Tải File đính kèm thứ 14), (Tải File đính kèm thứ 15), (Tải File đính kèm thứ 16), (Tải File đính kèm thứ 17), (Tải File đính kèm thứ 18), (Tải File đính kèm thứ 19), (Tải File đính kèm thứ 20), (Tải File đính kèm thứ 21), (Tải File đính kèm thứ 22), (Tải File đính kèm thứ 23), (Tải File đính kèm thứ 24), (Tải File đính kèm thứ 25), (Tải File đính kèm thứ 26), (Tải File đính kèm thứ 27), (Tải File đính kèm thứ 28)

 Tuyển sinh 15-07-2021
3 Thông tin hỗ trợ cha mẹ học sinh Tuyển sinh trực tuyến năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Tuyển sinh 12-07-2021
4 Công văn hướng dẫn tuyển sinh và hoàn thành năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Tuyển sinh 10-07-2021
5 Thông báo điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh - Năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Tuyển sinh 10-07-2021
6 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh - Năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Tuyển sinh 10-07-2021
7 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 - Năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9)

 Tuyển sinh 10-07-2021
8 Trường TH Đức Giang thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022  Tuyển sinh 25-06-2021
9 Quy trình đăng kí tuyển sinh trực tuyến năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Tuyển sinh 25-06-2021
10 Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Tuyển sinh 20-05-2021
11 Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 1 - Năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Tuyển sinh 17-08-2020
12 Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của trường TH Đức Giang

(Tải File đính kèm)

 Tuyển sinh 30-06-2020
13 Trường TH Đức Giang thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Tuyển sinh 30-06-2020
14 Trường tiểu học Đức Giang thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

 Tuyển sinh 01-06-2019
15 Trường tiểu học Đức Giang thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2010

(Tải File đính kèm)

 Tuyển sinh 01-06-2019
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích