Mọi thắc mắc của bạn đọc xin liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng 0915541125

Hiệu trưởng

Phan Thị Xuân Thu
Phan Thị Xuân Thu

Ngày sinh: 11/8/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học chuyên ngành giáo dục tiểu học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0243 6556636

Điện thoại riêng: 0915541125

Email liên lạc: Xthupt@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo

Ngày sinh: 1/11/1986

Trình độ :Đại học chuyên ngành giáo dục tiểu học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0243 6556636

Điện thoại riêng: 0986518967

Email liên lạc: thaonguyen011186@gmail.com

Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hải Yến

Ngày sinh: 17/8/1988

Trình độ :Đại học chuyên ngành giáo dục tiểu học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0243 6556636

Điện thoại riêng: 0987834718

Email liên lạc: chungyenlong@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích