Chào mừng bạn đến với website TH Đức Giang

Hiệu trưởng

Lê Thị Chung
Lê Thị Chung

Ngày sinh: 15/7/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục tiểu học

Điện thoại cơ quan: 0243 6556636

Điện thoại riêng: 0978028474

Email liên lạc: chunghpnl@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo

Ngày sinh: 1/11/1986

Trình độ: Đại học chuyên ngành giáo dục tiểu học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0243 6556636

Điện thoại riêng: 0986518967

Email liên lạc: thaonguyen011186@gmail.com

Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hải Yến

Ngày sinh: 17/8/1988

Trình độ: Đại học chuyên ngành giáo dục tiểu học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0243 6556636

Điện thoại riêng: 0987834718

Email liên lạc: chungyenlong@gmail.com

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Tiểu học Đức Giang

Địa chỉ: 34 Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Lê Thị Chung

Liên hệ: SĐT 0243 6556636 - Email: c1ducgiang@longbien.edu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích