Hoạt động văn nghệ chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022


MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 – 2023


Ảnh hoạt động chào mừng kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTPHCM


Ảnh các hoạt động kỷ niệm 20-11


Ảnh khai giảng năm học 2021 - 2022


Ảnh giới thiệu sách tháng 12 năm 2018


Ảnh hoạt động thư viện tháng 4 năm 2018


Ảnh hoạt động thư viện tháng 3 năm 2018


Ảnh hội giảng khối 3


Ảnh Hội giảng khối 5


Ảnh Hội giảng khối 2


Ảnh hoạt động chuyên môn tháng 11 năm 2017


Ảnh hoạt động chuyên môn tháng 9, 10 năm 2017


Ảnh học sinh chơi trò chơi dân gian


Ảnh hoạt động đoàn đội tháng 9, 10 năm 2017


Ảnh hoạt động nhân đạo tháng 12 năm 2017


Ảnh hoạt động nhân đạo tháng 11 năm 2017


Ảnh hoạt động nhân đạo tháng 9, 10 năm 2017